Thao tác giới thiệu khách hàng vay

Vai trò và nhiệm vụ

Vai trò của nghiệp vụ Giới thiệu khách hàng là tìm kiếm và giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay vốn và giới thiệu lên MFast, sẽ có người phù hợp nhất chịu trách nhiệm tư vấn sản phẩm, thu hồ sơ và xử lý cho đến khi hoàn tất.

Nghiệp vụ này phù hợp khi bạn thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Bạn chưa được cấp mã nhân viên tư vấn cho dự án tương ứng. Tìm hiểu thêm Tại Đây
 • Bạn chưa có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm
 • Bạn chưa tự tin có thể tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia sản phẩm, dịch vụ tương ứng
 • Khi quy trình bán yêu cầu phải gặp khách hàng mà bạn lại ở xa không thể gặp trực tiếp khách hàng
 • Khi tỷ lệ chuyển đổi (từ khách hàng có nhu cầu đến thành công) của bạn thấp.

Đây là vai trò đặc biệt phù hợp dành cho người mới tham gia bán hàng tài chính. Giúp bạn nâng cao kỹ năng nhận diện khách hàng có nhu cầu. Đây là nghiệp vụ không cần phải tạo code dự án tài chính. Bất kỳ ai tham gia MFast đều có thể làm ngay.


Thao tác giới thiệu khách hàng vay trên MFast

 • Bước 1: Tại trang chủ, chọn “Sản phẩm tài chính bất kỳ”
 • Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm và chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp
 • Bước 3: Chọn nghiệp vụ “Giới thiệu”
 • Bước 4: Nhập trạng thái hồ sơ khách hàng, cụ thể:
  • Chọn sản phẩm vay vốn
  • Chọn trạng thái khách hàng
  • Nhập số tiền vay và chọn thời gian vay
  • Lưu ý: Những thông tin này mang tính chất tham khảo theo yêu cầu của khách hàng, sẽ được điều chỉnh (Nếu có) trong quá trình tư vấn viên tư vấn cho khách
 • Bước 5: Chỉ định nhân viên tư vấn phù hợp để hoàn tất. MFast sẽ tự động hiển thị mặc định các “Siêu sao tư vấn”.
  • Nhập số điện thoại của nhân viên tư vấn bạn muốn chỉ định
  • Nếu không , MFast sẽ giúp bạn tìm tư vấn viên phù hợp
Minh họa các bước giới thiệu khách hàng vay tài chính trên MFast

Tính năng bán chéo hồ sơ

Bán chéo hồ sơ là tính năng cho phép tư vấn viên trên MFast có thể khai thác lại thông tin khách hàng người dùng giới thiệu, để tư vấn sang các dự án khác trên MFast trong trường hợp không thỏa điều kiện vay theo dự án đã chọn trước đó, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu.

Chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” về việc cho phép Tư vấn viên bán chéo hồ sơ

 • Trường hợp đồng ý: Tư vấn viên sẽ tư vấn bán hàng dự án khác phù hợp với khách hàng và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu
 • Trường hợp không đồng ý: trong trường hợp KH phù hợp với dự án khác, tư vấn viên sẽ gửi yêu cầu cho phép tư vấn bán chéo hồ sơ đến cho người dùng để xác nhận lại lần nữa trước khi thực hiện

Lưu ý: Trường hợp tư vấn viên tư vấn bán chéo hồ sơ thành công (Hồ sơ giải ngân), người giới thiệu vẫn sẽ hưởng hoa hồng giới thiệu khách hàng theo chính sách MFast (Thông báo từng thời điểm)

Lưu ý: Mỗi Khách hàng người dùng chỉ có thể tạo 1 thông tin giới thiệu khách hàng, đang ở trạng thái “Đang xử lý” (nghĩa là Tư vấn viên chưa trả kết quả cuối cùng là thất bại/thành công)

Chúc các bạn thành công!