Thao tác giới thiệu khách hàng vay

Đây là vai trò dành cho cộng tác viên bán hàng, chỉ cần tìm kiếm và giới thiệu khách hàng có nhu cầu vay vốn. MFast chịu trách nhiệm tư vấn sản phẩm, thu hồ sơ và xử lý cho đến khi hoàn tất.

Bạn có thể chỉ định người xử lý hồ sơ. Nếu không MFast sẽ chỉ định người xử lý phù hợp

Đây là nghiệp vụ không cần phải tạo code dự án tài chính.

Các bước giới thiệu khách hàng:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn mục “Giới thiệu khách hàng vay”

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, bao gồm

 • Họ tên
 • Số CMND
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ hiện tại đang sinh sống

Bước 3: Chọn công ty TÀI CHÍNH phù hợp

Lưu ý: Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về tài chính/chưa biết dự án nào phù hợp với khách hàng thì hãy chọn Dự án MFast.

Bước 4: Chọn nghiệp vụ “Chỉ mới trao đổi sơ bộ”

Bước 5: Nhập trạng thái hồ sơ khách hàng, cụ thể:

 • Chọn sản phẩm vay vốn
 • Chọn trạng thái khách hàng
 • Nhập số tiền vay và chọn thời gian vay

Lưu ý: Những thông tin này mang tính chất tham khảo theo yêu cầu của khách hàng, sẽ được điều chỉnh (Nếu có) trong quá trình tư vấn viên tư vấn cho khách

Bước 6: Chỉ định nhân viên tư vấn phù hợp. Chọn “Tự chỉ định”

 • Nhập số điện thoại của nhân viên tư vấn bạn muốn chỉ định
 • Nếu không , MFast sẽ giúp bạn tìm tư vấn viên phù hợp

Bước 7: Chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” về việc cho phép Tư vấn viên bán chéo hồ sơ

Bán chéo hồ sơ là tính năng cho phép tư vấn viên trên MFast có thể khai thác lại thông tin khách hàng người dùng giới thiệu, để tư vấn sang các dự án khác trên MFast trong trường hợp không thỏa điều kiện vay theo dự án đã chọn trước đó, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu.

 • Trường hợp đồng ý: Tư vấn viên sẽ tư vấn bán hàng dự án khác phù hợp với khách hàng và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người giới thiệu
 • Trường hợp không đồng ý: trong trường hợp KH phù hợp với dự án khác, tư vấn viên sẽ gửi yêu cầu cho phép tư vấn bán chéo hồ sơ đến cho người dùng để xác nhận lại lần nữa trước khi thực hiện

Lưu ý: Trường hợp tư vấn viên tư vấn bán chéo hồ sơ thành công (Hồ sơ giải ngân), người giới thiệu vẫn sẽ hưởng hoa hồng giới thiệu khách hàng theo chính sách MFast (Thông báo từng thời điểm)

Bước 9: Chọn “Hoàn tất hồ sơ” và Theo dõi hồ sơ cho đến khi hoàn tất

Lưu ý: Mỗi Khách hàng người dùng chỉ có thể tạo 1 thông tin giới thiệu khách hàng, đang ở trạng thái “Đang xử lý” (nghĩa là Tư vấn viên chưa trả kết quả cuối cùng là thất bại/thành công)

Chúc các bạn thành công!