Loading...
Hoa hồng gián tiếp là gì?

Hoa hồng gián tiếp là hoa hồng không phải do bạn trực tiếp tạo ra, mà là % hoa hồng được tính dựa trên tổng số hoa hồng mà các cộng tác viên do bạn giới thiệu tham gia MFast kiếm được.

Hoa hồng gián tiếp trên MFast được chi trả theo mô hình trả thưởng "Tôi là Huyền Thoại" trên MFast.

Cụ thể, theo bảng sau:

Thưởng theo số tầng của  CTV bên dưới

%Thưởng theo từng Danh hiệu

Tân Thủ

Cao Thủ

Bá Chủ

Huyền Thoại

1 sao 2 sao 3 sao 1 sao 2 sao 3 sao

CTV1

5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

CTV2

 

 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

CTV3

 

 

 

3%

3%

3%

3%

3%

CTV4

 

 

 

 

3%

3%

3%

3%

CTV5

 

 

 

 

 

2%

2%

2%

CTV6

 

 

 

 

 

 

2%

2%

CTV từ cấp 7 trở đi

 

 

 

 

 

 

 

1%

Chi tiết mô hình trả thưởng "Tôi là Huyền Thoại" bạn tham khảo Tại Đây

Tổng hoa hồng của CTV dùng để tính hoa hồng gián tiếp không bao gồm thưởng thi đua, hoặc các phát sinh tặng mà CTV nhận được trong tháng.