Hoa hồng gián tiếp là hoa hồng không phải do bạn trực tiếp tạo ra, mà là 20% hoa hồng được tính dựa trên tổng số hoa hồng mà các cộng tác viên do bạn giới thiệu tham gia MFast kiếm được.

Ví dụ: Bạn giới thiệu anh An tham gia MFast, anh An trong tháng 9 kiếm được 10,000,000đ hoa hồng. Vậy bạn cũng sẽ nhận được 2,000,000đ hoa hồng gián tiếp (tuôn đương 20% hoa hồng cộng tác viên) vào ví MFast.

Tổng hoa hồng của CTV dùng để tính hoa hồng gián tiếp không bao gồm thưởng thi đua, hoặc các phát sinh tặng mà CTV nhận được trong tháng.