Loading...
Hoàn tất chi trả hoa hồng mở tài khoản Cake

MFast xin thông báo đã hoàn tất chi trả các trường hợp mở tài khoản Cake VP Bank thành công, thỏa theo điều kiện mới phát sinh từ ngày 15/12/2021 theo thông báo tạm ngưng chi trả hoa hồng trước đó

Chi tiết cập nhật quy định nhận hoa hồng mở tài khoản Cake: Xem tại đây

Các trường hợp mở tài khoản Cake thành công mà chưa được ghi nhận hoa hồng, các bạn nhập thông tin khác hàng tại: http://hoahong.mfast.vn/ để được hỗ trợ nhé.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến trên MFast

Các bạn cập nhật thông tin !