Loading...
Hoàn tất sửa lỗi kết nối với MB Bank

MFast thông báo đã hoàn tất sửa lỗi kết nối giữa hai bên, từ ngày 17/08/2021, MFast sẽ thực hiện trả hoa hồng trực tiếp lại cho dự án mở tài khoản Online MB Bank

Ngoài ra, các trường hợp giới thiệu khách hàng mở tài khoản MB Bank thành công từ ngày 05 - 16/08/2021 đều được chi trả bổ sung trong thời gian này.

[Click vào đây] để xem hướng dẫn giới thiệu mở tài khoản MB Bank

Đối với các trường hợp cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ qua email hotro@mfast.vn để được xử lý nhé

Chúc các bạn thành công!