Loading...
[Home] Thay đổi về chứng từ bổ sung

Home Credit xin thông báo, từ ngày 13/07/2022, sản phẩm “Vay tiền mặt có chứng từ bổ sung” (CLWAD) có một số thay đổi về CHỨNG TỪ BỔ SUNG.

Trước ngày 13/07/2022, khách hàng bắt buộc bổ sung 1 trong 4 chứng từ:

  • Hợp đồng lao động
  • Sao kê lương từ ngân hàng
  • Bảng lương từ nhân sự hoặc web công ty
  • Hóa đơn điện/nước 3 tháng gần nhất
  • Bảo hiểm y tế (phải được nộp kèm với 4 chứng từ còn lại)

Từ ngày 13/07/2022, sản phẩm có một số thay đổi sau:

  • Bảo hiểm y tế được tách riêng thành 1 chứng từ bổ sung độc lập thay vì bắt buộc phải nộp kèm với 4 chứng từ còn lại.
  • Khách hàng được bổ sung tất cả các chứng từ mà mình có thay vì chỉ được chọn 1 chứng từ bổ sung (hoặc kèm theo bảo hiểm y tế).

Chi tiết tài liệu cập nhật sản phẩm, bạn tham khảo tại trang: https://mfast.vn/san-pham-home-credit/

Bạn lưu ý để tư vấn đúng cho khách hàng nhé!