Loading...
[KBank] Tạm hoãn cập nhật kết quả đơn ngày 15.03.2023

KBank thông báo vẫn chưa hoàn tất sửa lỗi hệ thống, dẫn đến ảnh hưởng đến việc đối soát và cập nhật kết quả đơn giữa MFast và KBank từ ngày 15.03.2023

Dự kiến, KBank sẽ hoàn tất sửa lỗi và cập nhật kết quả đơn vào ngày 23/03/2023 hoặc sớm hơn nếu có thông báo từ đối tác

Trong thời gian tạm ngưng, bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản KBank bình thường, kết quả sẽ được cập nhật theo thời gian thông báo trên.

Mong bạn thông cảm và tiếp tục đẩy mạnh bán hàng hơn nữa nhé.