Loading...
[KBank] Tạm ngưng cập nhật kết quả ngày 13 và 14.04.2023

KBank thông báo ngày 13 - 14/04/2023 rơi vào ngày nghỉ Lễ theo ngày làm việc bên Thái Lan. Vì vậy, KBank sẽ tạm ngưng cập nhật kết quả mở tài khoản số và việc chi trả hoa hồng cho người dùng tạm gián đoạn

Trong thời gian này, bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở tài khoản, KBank sẽ phê duyệt bình thường và hoa hồng sẽ được chi trả cho người dùng vào ngày 17/04/2023, ngay khi KBank quay trở lại làm việc.

Mong bạn thông cảm!