Loading...
Ký OTP mẫu quy tắc ứng xử khi ứng tuyển nghiệp vụ Easy Credit

Để hỗ trợ nhanh hơn cho các bạn khi ứng tuyển nghiệp vụ Easy Credit, cũng như trong thời điểm dịch bệnh hiện tại, MFast thông báo điều chỉnh về việc ký mẫu Quy tắc ứng xử EC như sau:

Minh họa trên MFast:

Thời gian áp dụng: 02/08/2021

[Click vào đây] để xem hướng dẫn ứng tuyển các nghiệp vụ bán hàng trên MFast

Các bạn cập nhật thông tin nhé!