Loading...
Lưu ý việc vi phạm quy tắc ứng xử đang phổ biến tại SHB FC

Hiện tại MFast nhận được các tình huống vi phạm Quy tắc ứng xử (QTUX) tại SHB Finance gia tăng đáng kể và đã gây ra thiệt hại nặng nề cho MFast cũng như SHB Finance trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng vay tài chính

Để đảm bảo quyền lợi cho cả người dùng MFast và SHB Finance, một lần nữa MFast nhắc nhở tất cả người dùng thực hiện đúng theo QTUX. Các tình huống vi phạm phổ biến MFaster cần lưu ý sau đây:

Bất kỳ trường hợp vi phạm nào cũng phải chịu thiệt hại nặng nề thậm chí bị truy tố bởi các sai phạm trong quá trình thực hiện hồ sơ vay tại SHB Finance.

Chi tiết quy tắc ứng xử, bạn tham khảo tại Trang 52 của Tài liệu bán hàng: Xem tại đây

Mong các bạn lưu ý, chúc các bạn luôn có nhiều khách hàng và thành công hơn nữa tại MFast!