Loading...
[MAF] Điều chỉnh lãi suất cho vay sản phẩm và bảo hiểm khoản vay

Mirae Asset thông báo về việc điều chỉnh chính sách cho vay đối với tất cả nhóm sản phẩm như sau:

1/ Điều chỉnh lãi suất và phí bảo hiểm khoản vay

  • Lãi suất mới = Lãi suất hiện tại + 4%
  • Phí bảo hiểm khoản vay mới: 7.7%

Cụ thể như sau:

2/ Điều chỉnh phân cấp hành chính

Phân cấp hiện tại Phân cấp mới từ 01/11/2022
Huyện Chơn Thành
Tỉnh Bình Phước
Thị Xã Chơn Thành
Tỉnh Bình Phước

3/ Thời gian áp dụng: 02/11/2022

Chi tiết về thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng dự án Mirae Asset, bạn tham khảo thêm tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Bạn lưu ý trong quá trình tư vấn cho khách hàng nhé


Tài liệu cập nhật liên quan (Áp dụng 02/11/2022)