Loading...
[MAF] Quy định về nợ xấu khách hàng (Del) và gian lận hồ sơ (Fraud)

1/ Quy định về nợ xấu khách hàng (Del)

1.1/ Điều kiện nhận hoa hồng tạm giữ

 • Thanh toán nợ kỳ 2 (SPD) không trễ > 15 ngày

1.2/ Quy định cắt nghiệp vụ bán hàng

Tổng hồ sơ trả chậm trong tháng (SPD 15) / Tổng hồ sơ giải ngân trong tháng > 3%

2/ Quy định về gian lận hồ sơ (Fraud)

 • Tự thiết kế, in ấn tờ rơi, mục tin quảng cáo sản phẩm, tuyển dụng nhân viên có sử dụng tên, địa chỉ, hình ảnh, biểu tượng, khẩu hiệu của Mirae Asset
 • Làm mất hoặc thất lạc hồ sơ gốc của Khách hàng vì bất kỳ lý do vô tình hay cố ý
 • Không tư vấn đầy đủ điều kiện khoản vay và các thủ tục cần thiết cho Khách hàng
 • Nhận tiền bồi dưỡng, quà tặng và/hoặc để đối tượng liên quan khác nhận/thay mình nhận tiền, quà tăng của Khách hàng dưới mọi hình thức
 • Yêu cầu Khách hàng chi trả các khoản tiền sai quy định
 • Hướng dẫn khách hàng, người tham chiếu trả lời thẩm định sai
 • Thuê mướn hoặc nhờ người khác thực hiện thay mình các bước trong quy trình làm việc
 • Không đối chiếu bản gốc, ký và ghi rõ họ tên vào hồ sơ khách hàng
 • Có hành vi bao che hoặc không tố giác vi phạm của nhân viên khác
 • Chia sẻ và/hoặc nhận mã Code nhân viên có tài khoản đăng nhập hệ thống
 • Sử dụng mã Code nhân viên của người khác để đăng nhập hệ thống và/hoặc thực hiện hồ sơ vay nhằm mục đích lợi dụng sự chênh lệch của mức thưởng kinh doanh hoặc các mục đích cá nhân khác
 • Tự mình hoặc để người khác ký và viết họ tên thay khách hàng trên giấy đề nghị
 • Tự mình hoặc cấu kết với Khách hàng, đối tượng thứ ba nào khác cung cấp thông tin giả mạo, sai lệch/làm giấy tờ giả để thực hiện hợp đồng vay. Biết Khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác có hành vi gian lận vẫn nhận hồ sơ
 • Những hàng vi vi phạm quy định, quy trình hay hành vi gian lận khách hàng khác mà MAF đánh giá là có gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại về vật chất hoặc ảnh hưởng đến uy tín của MAF

MFast sẽ cắt code bán hàng Mirae Asset nếu Sales rơi vào các trường hợp trên. Ngoài ra, các trường hợp cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản khách hàng sẽ phải chịu bồi thường 100% thiệt hại cho khách hàng