[MAF] Tạm dừng ký hợp đồng tín dụng

Mirae Asset thông báo từ 10h00 ngày 22/12/2022 sẽ tạm dừng ký hợp đồng tín dụng, bao gồm các hồ sơ đã được duyệt nhưng chưa ký HĐTD và hồ sơ đang xử lý tại thẩm định, thay cho thông báo vào 12h00 ngày 23/12/2022 trước đó

 Sau thời gian này, các hồ sơ trên sẽ bị hủy trên hệ thống. Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án Mirae Asset thành công, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại. Trong thời gian này các bạn tiếp tục đẩy mạnh các dự án bán hàng khác đang chạy trên MFast. Chi tiết bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Chúc bạn thành công!