Loading...
[MAFC] Điều chỉnh khoản vay sản phẩm

Mirae Asset thông báo về việc điều chỉnh khoản vay đối với một số nhóm sản phẩm như sau:

Khoản vay tiêu dùng đề nghị tối đa không quá 20 triệu (không bao gồm số tiền bảo hiểm). Nhóm sản phẩm áp dụng:

  • Vay theo hợp đồng tín dụng khác (UCCC);
  • Vay theo hóa đơn điện (EVN);
  • Vay theo lương (ECL)
  • Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Life INS)

Cụ thể:

Hiệu lực: Từ ngày 09/12/2022. Áp dụng với:

  • Hồ sơ lên mới kể từ ngày 09/12/2022 trở về sau.
  • Đối với các hồ sơ lên trước ngày 09/12/2022 bị trả về bước nhập liệu và có thời gian xử lý từ ngày 09/12/2022 trở về sau.

Chi tiết về sản phẩm Mirae Asset, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/.

Bạn lưu ý trong quá trình tư vấn cho khách hàng nhé!