[MAFC] Điều chỉnh lãi suất sản phẩm_01.2023

Mirae Asset gửi thông tin cập nhật lãi suất mới từ ngày 16/01/2023. Nội dung thay đổi như sau:

  1. Cập nhật lãi suất mới
  2. Cập nhật bảng tính sản phẩm UCCC (Vay theo tổ chức tín dụng khác): Xem tại đây

Lưu ý: Điều chỉnh trên áp dụng với:

  • Hồ sơ lên mới kể từ ngày 16/01/2023 trở về sau.
  • Hồ sơ lên trước ngày 16/01/2023 bị trả về bước nhập liệu và có thời gian xử lý từ ngày 16/01/2023 trở về sau.

Chi tiết về thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng dự án Mirae Asset, bạn tham khảo thêm tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/