Loading...
[MAFC] Điều chỉnh quy định ứng tuyển nghiệp vụ

Để tạo thuận lợi cho người dùng chạy doanh số cuối năm, Mirae Asset điều chỉnh quy định cấp code và chứng từ hồ sơ cung cấp như sau:

1. Thời gian quy định cấp lại sau khi cắt code chuyển từ 90 ngày thành 30 ngày áp dụng từ 12.12.2022. Cụ thể:

STT Hiện tại Điều chỉnh mới
1 Danh sách CTV/NV DSA/ TSA/ NV đối tác đã nghỉ việc từ dưới 3 tháng Danh sách CTV/NV DSA/ TSA/ NV đối tác đã nghỉ việc từ dưới 30 ngày

*Các thông tin không đề cập trong thông báo vẫn áp dụng như cũ.

2. Điều chỉnh nội dung chứng từ "Màn hình Bảo hiểm y tế qua VssID" áp dụng đối với sản phẩm "Employee Cash Loan" áp dụng từ 14/12/2022 như sau:

STT Hiện tại Điều chỉnh mới
1 Màn hình chi tiết thông tin bảo hiểm xã hội, hợp lệ khi:
- Tên đơn vị công tác trùng tên công ty KH đang làm việc;
- Thể hiện tối thiểu 3 tháng gần nhất đóng bảo hiểm tại công ty KH cung cấp.
Màn hình chi tiết thông tin BHXH/ BHTN/ BHTNLĐ/ BHYT, hợp lệ khi:
- Tên đơn vị công tác trùng tên công ty KH đang làm việc;
- Thể hiện tối thiểu 3 tháng gần nhất đóng bảo hiểm tại công ty KH cung cấp.

Các bạn lưu ý trong quá trình tư vấn hồ sơ cho khách hàng nhé!