Loading...
[MAFC] Điều chỉnh về độ tuổi tối thiểu của khách hàng vay

Mirae Asset thông báo mới về quy định về độ tuổi tối thiểu hợp lệ để lên hồ sơ vay khách hàng như sau: 

Ngày áp dụng: 04/11/2022

Bạn vui lòng cập nhật thông tin để có kế hoạch khai thác và hướng dẫn khách hàng phù hợp nhé.

Chi tiết về sản phẩm Mirae Asset, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Chúc bạn thành công!