Loading...
[MAFC] Ngừng triển khai sản phẩm dành cho khách hàng là Nữ

Mirae Asset thông báo về việc ngừng triển khai sản phẩm đối với khách hàng là Nữ, cụ thể là 2 mã sản phẩm sau:

  • MF FM 10000 - MT
  • MF FM 10000 - ST

Ngày hiệu lực: 20/03/2023

Nội dung cập nhật trên áp dụng trong các trường hợp:

  • Hồ sơ lên mới kể từ ngày hiệu lực trở về sau.
  • Hồ sơ lên trước ngày hiệu lực bị trả về bước nhập liệu, và có thời gian xử lý từ ngày hiệu lực trở về sau