Loading...
[MCredit] Áp dụng triển khai chứng từ chứng minh cư trú

MCredit xin thông báo về việc cung cấp chứng từ chứng minh cư trú (POA) khi lên hồ sơ vay tiền mặt như sau:

1/ Đối với những mã sản phẩm như CS RL TS MOBI 37, CS RL TS MOBI 47; CS RL SCO CIC VINA 47… đang được miễn POA thì từ ngày 15/06/2022 đều phải cung cấp POA đầy đủ cho đến khi có thông báo mới thay thế.

2/ Việc sử dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu đối với sản phẩm cho vay tiền mặt trên BPM cũ vẫn được áp dụng.

Bạn cập nhật sản phẩm MCredit mới theo thông báo thay đổi

Đính kèm là nội dung điều chỉnh khoản vay sản phẩm MCredit đã truyền thông trước đó

Các bạn cập nhật thông tin nhé !