[MCredit] Chuẩn bị kết thúc chương trình_Ưu đãi hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng Covid

MCredit xin thông báo: “Chương trình ưu đãi hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 năm 2021, sẽ hết hạn khi đạt giới hạn 100 tỷ giải ngân

Hiện tại chương trình đã gần đạt doanh số 100 tỷ. Chương trình sẽ hết hạn trong một vài ngày tới.

Các bạn lưu ý khi tư vấn Khách hàng.

[Click vào đây] để xem chi tiết chương trình Ưu đãi

Danh sách các tỉnh thành áp dụng chương trình ưu đãi Covid 19 năm 2021:

Các bạn cập nhật thông tin nhé!