Loading...
[MCredit] Hết hạn thí điểm giấy phép lái xe thay thế cho sổ hộ khẩu

Hiện tại chính sách thí điểm giấy phép lái xe (GPLX) thay thế cho sổ hộ khẩu (SHK) đang hết hạn. MCredit đang đánh giá lại chính sách này. Theo đó, trong thời gian này, bạn lưu ý:

  1. Hồ sơ đã lên trên hệ thống trước ngày 31/01/2023: vẫn thực hiện thẩm định bình thường.
  2. Hồ sơ đã lên sau ngày 31/01/2023: Thẩm định đẩy lại hồ sơ, bạn thông báo khách hàng bổ sung SHK hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp xác nhận bằng văn bản thông tin về cư trú (theo Quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).
  3. Hồ sơ chưa lên hệ thống: Bạn thực hiện tư vấn cho khách cung cấp SHK hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp xác nhận bằng văn bản thông tin về cư trú (theo Quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

MCredit sẽ thông báo đến bạn ngay khi có sự thay đổi mới.