Loading...
[MCredit] Kết thúc chương trình "Ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19"

MCredit xin thông báo chương trình "Ưu đãi hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 năm2021" đã đạt hạn mức triển khai.

Chương trình sẽ kết thúc từ ngày 01/10/2021, và áp dụng với hồ sơ nhập lên hệ thống từ ngày 01/10/2021.

Các hồ sơ nhập liệu lên hệ thống trước ngày 01/10/2021 sẽ tiếp tục được xử lý.

[Click vào đây] để xem chi tiết chương trình ưu đãi đã được truyền thông

Các bạn cập nhật thông tin!