Loading...
[MCredit] Lên hồ sơ mới đối với sản phẩm hạn mức

MCredit thông báo đã hoàn tất tích hợp chương trình ưu đãi sau đại dịch Covid, đối với khách hàng vay theo sản phẩm vay hạn mức.

Các bạn đã có thể lên hồ sơ vạy hạn mức cho khách hàng rồi nhé

  • Chi tiết sản phẩm và quy trình vay hạn mức: Xem tại đây
  • Chi tiết chương trình ưu đãi đối với sản phẩm vay hạn mức: Xem tại đây

Lưu ý: Trường hợp vẫn lên hồ sơ các sản phẩm Hạn mức trước thời điểm MCredit thông báo, khoản vay của khách hàng sẽ KHÔNG được hưởng chương trình ưu đãi. Các bạn lưu ý để tư vấn chính xác khách hàng, và xử lý các vấn đề khác phát sinh sau này (nếu có).

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!