Loading...
[MCredit] Mở lại các sản phẩm rủi ro cao

Mcredit xin thông báo mở lại phê duyệt bình thường đối với các sản phẩm sau đây:

Sản phẩm Trạng thái
CS RL CF C 45 Active
CS RL SCO TS 47 Active
CS RL INSURANCE 37 Active
CS RL INSURANCE 45 Active
CS RL SCO TS MOBI 37 Active
CS RL MBIKE 55 Active
CS RL BANK ACCOUNT VIP 37 Active
CS RL SY A 37 Active
CS RL SCO CIC VINA 47 Active
CS RL MBIKE 45 Active
CS RL BANK ACCOUNT STANDARD 45 Active
CS RL SCO TS 37 Active

 

Thời gian áp dụng: 12.09.2022

Với việc mở lại các sản phẩm trên sẽ kèm theo Video Call tới toàn bộ các khách hàng rủi ro caokhách hàng phải đồng ý việc video call này. Chi tiết nội dung hướng dẫn thẩm định Video Call, vui lòng xem Tại Đây

Bạn cập nhật thông tin tư vấn cho khách hàng nhé!