[MCredit] Mở lại tính năng giải ngân hạn mức qua tài khoản MB

MCredit xin thông báo: Mở lại tính năng “Giải ngân hạn mức qua tài khoản MB” trên App Mcredit bắt đầu từ ngày 22/04/2022.

Như vậy, những sản phẩm chạy bán song song giữa đối với luồng MCredit thông thường, và MCredit No Courier đã kí được thành công qua App Đu Đủ.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý:

  • Đối với luồng MCredit No Courier: Bắt buộc khách hàng chọn giải ngân qua số tài khoản MB Bank để ký E – Sign. Nếu không giải ngân qua tài khoản MB, bạn hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng tại Viettel Store
  • Đối với luồng MCredit thông thường: Không bắt buộc phải chọn giải ngân qua MB Bank. Có thể ký E – Sign hoặc tại Viettel Store

Chi tiết hướng dẫn, bạn tham khảo Tại Đây

Bạn lưu ý trong quá trình tư vấn hồ sơ cho khách hàng nhé !