Loading...
[MCredit] Triển khai lại sản phẩm Sim theo phương thức vay hạn mức

MCredit xin thông báo về việc triển khai lại sản phẩm Sim theo phương thức vay hạn mức như sau:

1/ Dự kiến từ 0h ngày 01/10/2021, sản phẩm Sim sẽ ngưng vay món và chuyển 100% sang vay hạn mức. Các bạn còn hồ sơ chờ xử lý và muốn bán theo phương thức vay món thì lên hồ sơ sớm nhé.

[Click vào đây] để xem tài liệu hướng dẫn sản phẩm vay theo hạn mức

2/ Tất cả sản phẩm Sim vay hạn mức giải ngân từ 01/10/2021, sẽ được áp dụng hệ số sản phẩm là 1 (điều chỉnh tăng đối với sản phẩm CS RL SCO TS 47)

Các Scheme áp dụng đối với sản phẩm vay hạn mức:

Để xem hệ số các sản phẩm MCredit trên MFast, bạn thực hiện:

  • Bước 1: Chọn "Kiến thức bán hàng"
  • Bước 2: Chọn "Các sản phẩm tài chính"
  • Bước 3: Chọn "Danh sách sản phẩm"

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin nhé