Loading...
[MCredit] Triển khai sản phẩm Sim Viettel mới

MCredit xin thông báo triển khai bán sản phẩm CS SCO TS 60

Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/10/2021.

Các quy trình liên quan đến sản phẩm Sim không thay đổi

Chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin hướng dẫn cho khách hàng nhé