Loading...
MFast có đa cấp hay không?

MFast là nền tảng được phát hành và quản lý bởi công ty công nghệ DigiPay JSC., mô hình MFast không đa cấp bởi vì 3 lý do sau:

  1. Mô hình MFast chỉ có 2 cấp, một là người sử dụng MFast, hai là người giới thiệu người đó sử dụng MFast.
  2. MFast không thu phí, không giam giữ hoa hồng của người dùng.
  3. MFast định vị mình là nền tảng giúp người dùng kiếm thêm thu nhập nhàn rỗi, tạo thu nhập thụ động. MFast không hứa hẹn bất kỳ một khoản thu nhập cố định nào đối với người tham gia.