MFast là gì?

MFast là ứng dụng di động (Android và iOS) mà bạn có thể cài đặt và sử dụng miễn phí để kiếm thêm thu nhập bằng nhiều cách:

  • Giới thiệu người có nhu cầu về sản phẩm tài chính (vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, mở tài khoản ngân hàng,…)
  • Giới thiệu và bán sản phẩm cho người có nhu cầu sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm xe máy bắt buộc, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe,…)
  • Giới thiệu và hướng dẫn khách hàng mở ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng số
  • Và bán các gói tiện ích khác cho người có nhu cầu xung quanh bạn

Bạn sẽ được nhận hoa hồng hoặc chiết khấu ngay sau khi khách hàng do bạn giới thiệu giao dịch thành công, không cần chờ đối soát cuối tháng.

Tại MFast, chúng tôi quan niệm: Tiền Là Phải Nhanh!