Loading...
[Mirae Asset] Điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay

Mirae Asset thông báo về việc điều chỉnh phí bảo hiểm khoản vay như sau:

  • Cập nhật bảo hiểm khoản vay của các sản phẩm là 6.6%.
  • Áp dụng ngày: 06/10/2021

[Click vào đây] để xem bảng tính sản phẩm UCCC theo phí bảo hiểm mới

Để xem sản phẩm và quy trình bán hàng, bạn vui lòng tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Các bạn cập nhật thông tin để tư vấn chính xác cho khách hàng nhé!