Loading...
Mirae Asset: Thông báo quy định về việc quản lý nợ FPD10+

MAFC xin thông báo triển khai quy định quản lý nợ FPD10+ bắt đầu từ ngày 30/03/2023, với nội dung như sau:

  1. Nếu tỷ lệ khách hàng đóng trễ quá 10 ngày ở kỳ đầu tiên (FPD10+) trong tháng trước liền kề ≥10%, người dùng sẽ bị TẠM NGƯNG LÊN HỒ SƠ MỚI
  2. Người dùng sẽ được MỞ LẠI NGHIỆP VỤ bán hàng khi tỷ lệ FPD10+ giảm xuống mức < 10%.
  3. Thời gian tạm ngưng/ mở lại nghiệp vụ sẽ rơi vào ngày 11 hàng tháng

Ví dụ: Ngày 11/03/2023, Người dùng A có tổng số khách hàng giải ngân có ngày hạn thanh toán vào tháng 2/2023 như sau:

  • Tổng số khách hàng giải ngân: 30 khách hàng
  • Số lượng khách hàng đóng trễ quá 10 ngày ở kỳ đầu tiên: 10 khách hàng
  • Tỷ lệ hồ sơ mà khách hàng đóng trễ quá 10 ngày ở kỳ đầu tiên (FPD10+) = 10/30 = 33%. Người dùng A sẽ bị tạm ngưng lên hồ sơ từ ngày 11/03/2023 đến 10/4/2023.

Vì vậy, người dùng cần quản lý tỉ lệ FPD10+ của khách hàng do mình phụ trách để đảm bảo quyền lợi bán hàng cũng như chất lượng dự án. Nhắc khách hàng để tạo thói quen thanh toán đúng hạn ngay kỳ đầu tiên

Mong các bạn lưu ý, chúc các bạn luôn có nhiều khách hàng và thành công hơn nữa tại MFast!