Loading...
[Mirae] Triển khai sản phẩm vay tiêu dùng cho khách hàng là Nữ

Mirae Asset thông báo triển khai sản phẩm vay mới "Vay tiêu dùng dành cho khách hàng là Nữ" với nội dung sản phẩm như bên dưới:

Lưu ý hai mã sản phẩm "Vay tiêu dùng là Nữ" khi lên hồ sơ trên MFast:

  • MF FM 10000 - MT: Thời hạn vay từ 6 - 12 Tháng
  • MF FM 10000 – ST: Thời hạn vay từ 13 - 36 Tháng

Chi tiết về sản phẩm Mirae Asset, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/ (Tài liệu bán hàng được cập nhật ngày 19/05/2022)

Chúc các bạn thành công cùng sản phẩm mới của Mirae Asset nhé!