Loading...
HOT MFast mở lại dự án Mirae Asset

Tin vui cho toàn thể anh em chạy các dự án tài chính trên MFast. Mirae Asset thông báo chính thức mở lại việc lên hồ sơ khách hàng mới từ ngày 21/07/2023 với các lưu ý như sau:

Quy trình vận hành để ghi nhận 1 bộ hồ sơ thành công trên MFast

Bước 1: User tải app DSR Mobile và khởi tạo HS vay tại trường “MY FINANCE”

Bước 2: Khách hàng tải app My Finance (Bấm xem tài liệu hướng dẫn KH tải app My Finance tại đây)

Khách hàng nhận được tin nhắn có chứa đường link hướng dẫn cài đặt app My Finance và mật khẩu đăng nhập app My Finance. Sau khi cài đặt và đăng nhập thành công User hướng dẫn khách hàng bấm chọn vào “Nút bổ sung và tiến hành chụp ảnh chứng từ” theo từng mục đã chọn, khách bấm nút gửi để xác nhận để gửi hồ sơ lên hệ thống. Ngay lập tức KH sẽ nhận được tin nhắn bao gồm mã App ID.

Bước 3: Cập nhập thông tin KH lên App MFast

User lấy mã App ID từ KH nhập lên hệ thống MFast để đối soát thu nhập

Bước 4: DE MAFC duyệt hồ sơ

Bước 5: UND thẩm định hồ sơ

Bước 6: KH ký HĐ điện tử

KH đăng nhập vào app My Finance và tiến hành ký HĐ điện tử

Bước 7: KH nhận thông tin giải ngân qua tin nhắn/qua app My Finance

Bước 8: KH nhận giải ngân qua STK đã đăng ký

Bước 9: User kiểm tra trạng thái trong mục thống kê trên MFast và nhận ngay thu nhập

Bước 10: Kết thúc

Lưu ý: Hiện tại chức năng quản lý hồ sơ trên MFast đang trong thời gian nâng cấp, tất cả hồ sơ KH trong thời gian này User vui lòng gửi mã App ID về cho đội hỗ trợ MFast qua mail: saleadmin@mfast.vn với các thông tin như : Họ tên KH+ CMND + App ID KH + Mã giới thiệu MFast để được đối soát.

Yêu cầu chung về chân dung khách hàng

Yêu cầu chung về chân dung khách hàng - Tuổi: 22 - 60 (Tuổi hiện tại + Kỳ hạn vay ≤ 60 tuổi)

- Hộ khẩu: Bất kỳ - Tạm trú: Theo phạm vi triển khai sản phẩm của
MAFC (xem danh sách hỗ trợ)

Thu nhập:
- KH vay nhóm sản phẩm ECL (ECL New, ECL Normal, Teacher,
Hospital): Tối thiểu 6tr/tháng. (Riêng KH vay ECL AT 210/ECL New
13200 có LA > 40tr: Tối thiểu 8tr/tháng)
- KH vay các sản phẩm còn lại: Tối thiểu 3tr/tháng

- Lịch sử tín dụng của người hôn phối: Không có nợ nhóm 3 (trừ ECL AT)

Chính sách thu nhập

Hoa hồng nhận được:

Hoa hồng nhận được: [nhận 60% (khi giải ngân) + 40%(tạm giữ) x 1,050,000đ  

Lưu ý : 

- Không tính theo hệ số như trước đó

- Hoa hồng được tính trên khoản vay chưa bao gồm bảo hiểm

- Nhận 80% hoa hồng trên nếu hợp đồng tài chính không có bảo hiểm khoản vay.

Những thông tin khác về sản phẩm không thay đổi.

XEM THÊM:

TÀI LIỆU TỔNG HỢP

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ & VẬN HÀNH

HƯỚNG DẪN KH CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG MY FINANCE

HƯỚNG DẪN USER TẢI APP DRS MOBILE_MAFC

QUY ĐỊNH VAY THEO HĐTĐ UCCC & BẢNG TÍNH LÃI SUẤT

DANH SÁCH PHẠM VI TRIỂN KHAI SẢN PHẨM _MAFC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN_MAFC

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐƯỢC CHẤP NHẬN_MAFC

Bảng tổng hợp sản phẩm MAFC_07.2023