Loading...
Hot! Mở rộng điều kiện nhận hồ sơ MFast Lead

Cực sốc! Tin hót hòn họt cho MFaster đây:
Hiện nay MFast Lead đã mở rộng điều kiện nhận hồ sơ cho các dự án tài chính giúp MFaster có thêm cơ hội tăng thu nhập.

  • Trước đây: Khi khách hàng gửi hồ sơ  lên MFast Lead nếu check CMND trùng với các hồ sơ trước đó sẽ không đủ điều kiện.
  • Thay đổi mới: Các hồ sơ trước nếu đã được giải ngân và qua kỳ thanh toán đầu tiên, khách hàng sẽ tiếp tục được đăng ký khoản vay mới trên MFast Lead.

Các điều kiện khác vẫn được áp dụng để lọc hồ sơ MFast Lead bao gồm:

1. Trùng với hồ sơ đang được xử lý

2. Nằm trong blacklist

Thay đổi mới này nhằm giúp MFaster mở rộng nguồn khách hàng, tăng thu nhập với dự án vay trong đầu năm 2024. Hãy tận dụng để x10 thu nhập của bạn nhé!