Loading...
Mở tính năng tạo tiếp thị liên kết bảo hiểm cho Core Sale

Để thuận lợi cho đội ngũ Sale Core của MFast bán bảo hiểm, MFast mở tính năng tạo link tiếp thị liên kết sản phẩm bảo hiểm.

Giờ đây chỉ với thao tác rải link cho khách hàng, sale có thể dễ dàng thống kê, kiểm soát cũng như chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Thao tác hướng dẫn tạo tiếp thị liên kết bảo hiểm

Các bạn theo dõi và áp dụng tính năng mới này nhé!