Loading...
[MOMO] Thông báo không hỗ trợ liên kết qua TPBank

MOMO xin thông báo, từ ngày 15/12/2022, sẽ tạm đưa TPBank vào danh sách không hỗ trợ liên kết để nhận quà. Vì vậy, Trường hợp nếu liên kết qua TPBank:

  • Người dùng sẽ không nhận được hoa hồng
  • Khách hàng sẽ không nhận được quà tặng từ MoMo

Bạn cập nhật danh sách các ngân hàng được liên kết Tại Đây

Bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng liên kết phù hợp nhé!