Loading...
Dừng triển khai sản phẩm CIMB Bank trên MFast

MFast xin thông báo dừng triển khai sản phẩm tài chính CIMB Bank từ ngày 17/11/2022.

Lưu ý: hồ sơ lên trước ngày 17/11/2022, CIMB sẽ xử lý theo quy trình hiện tại. Trường hợp hồ sơ giải ngân sau ngày 20/11/2022, CIMB sẽ không ghi nhận hoa hồng theo quy định

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đồng hành với sản phẩm CIMB Bank. Vẫn còn rất nhiều dự án tiềm năng, hãy lựa chọn các sản phẩm khác phù hợp để tư vấn cho khách hàng bạn nhé, tham khảo tại trang: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Các bạn cập nhật thông tin!