Loading...
[PTF] Điều chỉnh chính sách độ tuổi khách hàng cho vay

PTF xin thông báo về việc điều chỉnh chính sách độ tuổi khách hàng cho vay với các nội dung sau:

1/ Nội dung điều chỉnh

2/ Thời gian triển khai: Áp dụng với hồ sơ mới lên hệ thống từ ngày 02/11/2022.

Chi tiết thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng, vui lòng xem tại đây


Tài liệu cập nhật liên quan