Loading...
[PTF] Thông báo điều chính lãi suất sản phẩm vay

PTF thông báo về việc điều chỉnh tăng chính sách lãi suất cho vay đối với nhóm sản phẩm Non-score như sau:

Ngày áp dụng có hiệu lực: Kể từ ngày 22/11/2022

Lưu ý: Đối với các hồ sơ đã khởi tạo trước ngày 22/11/2022, hồ sơ vẫn áp dụng lãi suất trước đó cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Chi tiết về thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng dự án PTFbạn tham khảo thêm tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Bạn lưu ý để tư vấn đúng lãi suất vay dành cho khách hàng nhé.

Chúc bạn thành công!