Giới thiệu về ứng tuyển nghiệp vụ trên MFast

I/ TẠI SAO CẦN ỨNG TUYỂN NGHIỆP VỤ?

Một số nghiệp vụ bán hàng quan trọng trên MFast, như: các sản phẩm tài chính, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ …  bạn sẽ không mặc định được cấp nghiệp vụ tư vấn bán hàng, mà chỉ được làm nhiệm vụ giới thiệu khách hàng tiềm năng, và chuyển cho người khác tư vấn.

Để được tham gia toàn bộ quy trình bán hàng của sản phẩm tương ứng, bạn cần phải được đánh giá về kiến thức nghiệp vụ và cấp mã bán hàng. Quá trình này cũng sẽ giúp bạn tích luỹ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình trên con đường trở thành chuyên viên bán hàng tài chính/ bảo hiểm chuyên nghiệp.

MFast hỗ trợ bạn tự học kiến thức và tự ứng tuyển nghiệp vụ. Tại đây, bạn sẽ được đánh giá kiến thức bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm, và được cấp mã/ thẻ chuyên viên hoàn toàn trực tuyến.

II/ CÁC BƯỚC ỨNG TUYỂN NGHIỆP VỤ

Để ứng tuyển nghiệp vụ, trước tiên bạn phải nắm vững kiến thức, thông qua các tài liệu đào tạo trực tuyến tại Trung Tâm Kiến Thức trên MFast. Sau đó hoàn thành các bước sau:

  • Bước 1: Trả lời câu hỏi ứng tuyển nghiệp vụ.
  • Bước 2: Tải hồ sơ cơ bản để đăng ký cấp nghiệp vụ bán hàng (tuỳ sản phẩm).
  • Bước 3: MFast đánh giá và mở nghiệp vụ tư vấn bán hàng tương ứng.

Sau khi được duyệt hồ sơ thành công và được khởi tạo nghiệp vụ bán hàng, bạn bạn có thể tham gia toàn bộ quy trình bán hàng đối với sản phẩm tương ứng.

Chú ý:

  • Mỗi dòng sản phẩm thuộc các đối tác khác nhau sẽ cần kiến thức nghiệp vụ đặc thù riêng, do đó, bạn phải ứng tuyển nghiệp vụ mỗi lần muốn tham gia tư vấn sản phẩm của 1 đối tác mới trên MFast.
  • Bạn cần phải Định danh tài khoản trên MFast trước khi có thể Ứng tuyển nghiệp vụ bán hàng, [Click vào đây] để xem hướng dẫn định danh.