Loading...
Ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Bảo An Tín

1/ GIỚI THIỆU

Bảo hiểm khoản vay chính là sản phẩm ưu đãi đính kèm với Hợp đồng vay tiền mặt. Bảo vệ khách hàng trong trường hợp rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán hết các khoản nợ còn lại của khách hàng đối với công ty tài chính, hoàn lại các khoản phí đã đóng.

Vì vậy, ứng dụng MFast hợp tác với Công ty bảo hiểm BSH Miền Nam mang đến sản phẩm "Bảo hiểm Bảo An Tín". Tham gia bảo hiểm này, khách hàng được đổi lại bằng cả sự AN TÂM trong suốt quá trình đóng phí, không lo về TÀI CHÍNH

2/ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

 • Công dân VN, có đầy đủ hành vi dân sự
 • Được ngân hàng/ tổ chức tài chính hợp pháp chấp thuận cho vay
 • Từ 16-65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc Hợp Đồng Bảo Hiểm

Đối tượng loại trừ bảo hiểm: Người bị tàn phế, thương tật vinh viễn từ 50% trở lên;

3/ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Thời gian chờ của bảo hiểm khoản vay:

 • Đối với rủi ro tai nạn: Có hiệu lực ngay.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm đối với trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản(không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục).

4/ ĐIỂM LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

1/ Nguyên nhân trực tiếp :

 • Bênh đặc biệt quy định tại Mục 1.15 Điều 1 Quy tắc bảo hiểm này (không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục)
 • Hành vi có ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.
 • NĐBH bị tử hình theo phán quyết của Tòa án, tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật,  tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.
 • Người được bảo hiểm bỏ trốn, mất tích (Trừ trường hợp Tòa án có quyết định tuyên bố NĐBH đã chết do tai nan trong thời gian bảo hiểm theo quy định của Pháp luật) Việc tuyên bố một người là mất tích được thực hiện theo quy định của Pháp Luật.
 • Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không ( trừ khi với tư cách là hành khách ), các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang
 • Động đất, song thần, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, chiến tranh nội chiến, bạo động, nổi loạn, khủng bố, xung đột sắc tộc.

Khi làm online kiếm tiền trong lĩnh vực tài chính việc bảo vệ khách hàng là rất cần thiết. Khi tư vấn gói vay cho khách hàng, các MFaster có thể giới thiệu gói Bảo hiểm An Tín với nhiều lợi ích tuyệt vời.

2/ Nguyên nhân gián tiếp

 • NĐBH nhiễm HIV; AIDS
 • NĐBH bị ảnh hưởng của rượu, bia (vi phạm quy định của Pháp luật); bị ảnh hưởng do sử dụng trái phép chất kích thích tương tự khác như heroin, cần sa, thuốc phiện, mooc-phin, ma túy tổng hợp và việc sử dụng này là nguyên nhân trực tiếp làm cho NĐBH bị tử vong, thương tật.

5/ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Thao khảo thêm tại Chương VI - Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong quy tắc Bảo Hiểm Sức Khỏe Người Vay Tín Dụng

6/ HOA HỒNG BÁN HÀNG

Nhận hoa hồng lên đến 52.4% giá trị hợp đồng bảo hiểm bán được.

7/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chúc các MFaster đánh thắng sản phẩm này.