Loading...
[SHB FC] Danh mục khách hàng ưu tiên

SHB Finance thông báo về danh mục khách hàng ưu tiên từ ngày 03/01/2023 như sau:

Danh mục

Ưu tiên

(SHBFC ưu tiên xử lý & phê duyệt)

Không ưu tiên

(SHBFC xử lý & phê duyệt sau khi đã xử lý các khách hàng ưu tiên)

Khu vực

Khách hàng sinh sống tại Miền Trung (theo phân bổ khu vực hoạt động của SHBFC)

Các khu vực còn lại (theo phân bổ khu vực hoạt động của SHBFC)
Sản phẩm LIC (Khách hàng vay theo Bảo Hiểm Nhân Thọ) Các sản phẩm còn lại
Độ tuổi Chỉ chấp nhận khách hàng > 22 tuổi (22 tuổi + 1 ngày)  
Lưu ý Hồ sơ đáp ứng điều kiện ưu tiên sẽ được SHBFC xử lý theo quy trình hiện tại Hồ sơ không đáp ứng điều kiện Khách hàng < 22 tuổi sẽ được DE/DC trả về nhân viên kinh doanh

Bạn lưu ý để lựa chọn khách hàng đạt tỷ lệ duyệt cao nhé. Chi tiết về sản phẩm SHB FC, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-shb-finance/

Chúc bạn thành công!