Loading...
Sử dụng MFast để kiếm tiền có an toàn không?

Khi người dùng đặt niềm tin và tham gai kiếm tiền cùng MFast, chúng tôi khẳng định và cam kết an toàn 100% bởi 3 lý do sau:

  1. Các hoạt động của bạn trên MFast được bảo mật thông tin và quyền riêng tư người dùng theo tiêu chuẩn quốc tế về Bảo Mật An Ninh Thông Tin ISO 27001:2013
  2. Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên MFast là những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam như MB Bank, CIMB, Easy Credit, PTI, PVI, BSH,...
  3. MFast hiện đang thanh toán hoa hồng cho người dùng ngay lập tức, không giam giữ, không chờ đối soát cuối tháng.