Loading...
Tạm ngưng giới thiệu mở tài khoản trực tuyến VPBank Neo

MFast xin thông báo, từ ngày 10h00 ngày 03/02/2023, ứng dụng ngân hàng số VPBank Neo cập nhật bảo trì phiên bản mới.

Trong thời gian này, bạn tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản VPBank Neo. Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, VPBank Neo vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng trong trường hợp khách hàng mở thành công.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại.