Loading...
Tạm hoãn cập nhật kết quả đối với dự án mở thẻ tín dụng TPBank x EVO

MFast xin thông báo về việc cập nhật kết quả mở thẻ đối với dự án TPBank x EVO. Hiện tại, hệ thống từ đối tác đang xảy ra lỗi nên chưa thể trả về trạng thái phát hành thẻ, dẫn đến việc ghi nhận thu nhập cho người dùng tạm gián đoạn từ ngày 04/06/2023 đến nay

TPBank x EVO sẽ cố gắng hoàn tất việc cập nhật kết quả trong tuần này, và đơn phát hành thẻ thành công từ ngày 04/06/2023 đến hiện tại, dự kiến sẽ được chi trả vào ngày 19/06/2023. Tuy nhiên, MFast sẽ cập nhật ngay đến người dùng nếu TPBank hoàn tất và trả kết quả sớm hơn dự kiến.

Trong thời gian này, bạn vẫn giới thiệu khách hàng mở thẻ tín dụng bình thường. Và kết quả dự kiến sẽ cập nhật theo thời gian trên.

Rất mong bạn thông cảm cho sự cố này và hãy tiếp tục đồng hành cùng TPBank x EVO nhé!