Tạm dừng dự án tài chính Mirae Asset

MFast xin thông báo tạm dừng dự án tài chính Mirae Asset từ ngày 18/05/2023. Vì vậy, bạn lưu ý những thông tin sau:

  1. Ngưng tiếp nhận và xử lý những hồ sơ lên mới từ ngày 18/05/2023
  2. Những hồ sơ đang được xử lý trên hệ thống, Mirae Asset sẽ xử lý cho đến khi hoàn tất

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án Mirae Asset thành công, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại

Chúc bạn thành công!