Loading...
Tạm ngưng dự án tài chính Mirae Asset

MFast xin thông báo tạm dừng dự án tài chính Mirae Asset từ ngày 0h00 ngày 20/12/2022. Vì vậy, bạn lưu ý những thông tin sau:

  1. Ngưng tiếp nhận và xử lý những hồ sơ lên mới từ ngày 0h00 ngày 20/12/2022
  2. Thời gian muộn nhất để khách hàng ký hợp đồng tín dụng (HĐTD) là 12h00 ngày 23/12/2022, bao gồm các hồ sơ đã được duyệt nhưng chưa ký HĐTD và hồ sơ đang xử lý tại thẩm định. Sau thời gian này, các hồ sơ trên sẽ bị hủy trên hệ thống
  3. Khách hàng có thể lên lại hồ sơ mới sau khi dự án được triển khai trở lại

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án Mirae Asset thành công, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại. Trong thời gian này các bạn tiếp tục đẩy mạnh các dự án bán hàng khác đang chạy trên MFast. Chi tiết bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Chúc bạn thành công!