Loading...
Tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản số TNEX

MFast xin thông báo, từ ngày 15h00 ngày 29/03/2023, ứng dụng ngân hàng số TNEX cập nhật bảo trì phiên bản mới.

Trong thời gian này, bạn tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản TNEX. Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, TNEX vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng trong trường hợp khách hàng mở thành công.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi TNEX hoàn tất cập nhật ứng dụng.

Mong bạn thông cảm!