Loading...
Tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản số TNEX

MFast xin thông báo, từ ngày 14h00 ngày 22/12/2022, ứng dụng ngân hàng số TNEX cập nhật bảo trì phiên bản mới.

Trong thời gian này, bạn tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản TNEX. Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, TNEX vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng trong trường hợp khách hàng mở thành công.

Vẫn còn rất nhiều sản phẩm tiềm năng khác, đặc biệt trong tháng 12, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho bạn khi giới thiệu khách hàng mở tài khoản số KBank. Chi tiết bạn tham khảo Tại Đây

Dự kiến ngày 03/01/2023 sẽ hoàn tất. MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại.

Các bạn cập nhật thông tin!