Loading...
Tạm ngưng giới thiệu mở tài khoản Shinhan Bank

MFast xin thông báo, từ 12h00 ngày 24/12/2022, ngân hàng số SOL - Shinhan Bank bảo trì để nâng cấp ứng dụng

Trong thời gian này, bạn tạm ngưng giới thiệu khách hàng mở tài khoản Shinhan Bank. Những khách hàng được giới thiệu trước thời gian thông báo, Shinhan Bank vẫn sẽ cập nhật kết quả và chi trả hoa hồng trong trường hợp khách hàng mở thành công.

Vẫn còn rất nhiều sản phẩm tiềm năng khác, đặc biệt trong tháng 12, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho bạn khi giới thiệu khách hàng mở tài khoản số KBank. Chi tiết bạn tham khảo Tại Đây

Dự kiến ngày 27/12/2022 sẽ hoàn tất. MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi sản phẩm được mở lại.

Các bạn cập nhật thông tin!