Tạm ngưng giới thiệu mở tài khoản VPBank Neo

MFast xin thông báo về việc VPBank nghỉ Tết từ ngày 19/01/2023. Vì vậy, dự án giới thiệu mở tài khoản ngân hàng số VPBank Neo sẽ tạm ngưng từ 16h00 ngày 19/01/2023

Các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản trong thời gian này Các hồ sơ đang được xử lý trên hệ thống vẫn sẽ được cập nhật kết quả bình thường

Bạn tham khảo các dự án mở tài khoản số khác trên MFast Tại Đây

Dự kiến, dự án mở tài khoản VPBank Neo sẽ được mở lại từ ngày 01/02/2023