Loading...
Tặng lượt kiểm tra điều kiện vay MCredit

Nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình kiểm tra điều kiện vay MCredit, MFast thông báo tính năng tặng lượt kiểm tra (Voucher) cho người dùng thuộc đối tượng sau:

1/ Người dùng ứng tuyển nghiệp vụ MCredit thành công kể từ 01/12/2021

2/ Người dùng ứng tuyển nghiệp vụ MCredit trước ngày 01/12/2021: Có phát sinh hồ sơ MCredit (Có AppID) trong tháng 11 hoặc tháng 12

Trường hợp người dùng kiểm tra điều kiện vay bằng Voucher sẽ được hoàn phí theo Voucher, kiểm tra bằng số dư ví tiện ích sẽ được hoàn về số dư ví tiện ích.

Chi tiết hướng dẫn các bước kiểm tra điều kiện vay hồ sơ vay MCredit, bạn tham khảo Tại đây

Chúc các bạn thành công !